monding            geur
levensboom            vertedering
branding            bevreugding
lust            bevruchting
minne            speling
liefdesspel            streling
schoonheid            gemeenschap