BROCHURES

 
 
 
 

uur_van_bevinding

Uur van bevinding

Onvrijwillig ongehuwd zijn is een menselijke gemis. Wanneer dit door een relatie wordt opgelegd, is dit een misdaad. Tegelijk is dit de diepste aantasting van de religie.

uur_van_bevraging

Uur van bevraging

De voornaamste oorzaak van uittreden uit en niet-uittreden in het priesterschap - van seksueel misbruik in de kerk - van vervreemding van kerk en samenleving : is het verplichte celibaat.

uur_van_belichting

Uur van belichting

Omwille van gerechtigheid is het van groot belang, waar het gaat over misbruiken en misstanden binnen de kerk : oog te hebben voor 'slachtoffers aan beiden zijden' door de kerk zelf veroorzaakt.

een_minuut_stilte

Een minuut stilte

In het randgebeuren van kerk en wereld zijn er overgangsvormen zonder welke de werkelijkheid verstart en stilstaat: zonder de mengvormen van moraliteit en religiositeit verhardt het leven.

schipper_naast_god

Schipper naast God

Pas wanneer de mensheid bevrijd is van morele en religieuze verplichtingen en geloften en de weg van de liefde kan gaan (als de sociale grondwet van het leven), zal de wereld in humaniteit opgaan.