OMWENTELING


 
 
 

Een geschiedenis van eeuwen
dreigt te worden weggevaagd:
historie geschreven in kerken.

Door de mensen van de kerken
van zich te vervreemden,
komen kerkgebouwen leeg te staan.

Voor de kerkleiding is sloop
de enige optie, want zij krijgt
de kerk niet meer gevuld.

De optie van de basis is:
de kerken vullen met het nieuwe
levensgeloof dat alom ontkiemt.

                   *

Dit proces moet gekeerd worden
door een nieuw levensgeloof
levenswerkelijkheid te laten worden.

Dit moet snel gebeuren, want
anders zijn zelfs de puinhopen
van de oude kerken al afgevoerd.

Opnieuw moeten de kerken worden
bevolkt, de deuren worden opengezet,
het leven mogen binnenstromen.

Nog kunnen de bid- en werkhuizen
in het centrum van het leven
met liefde worden ingewijd.

                   *

Het gaat om een omkering,
niet een omverwerping
die een revolutie is.

Een geleidelijke evolutie echter
is niet meer mogelijk onder
de tijdsdruk van het moment.

Dit is het uur van omwenteling:
omkeer en ommekeer van waarheid
Ún werkelijkheid - wat is

de macht van boven onderleggen,
de wil van het volk bovenleggen,
de volkskerk laten verrijzen.

tek1
krant
verzet
tek2
bijlage1
bijlage2
tek3

tekeningen van Christ Strijbos

brief
brief
schorsing